Gemeente Kasterlee

Kasterlee en Geel kiezen voor een definitieve oplossing voor Netebrug

Op 21 september werd schade aan de Netebrug tussen Lichtaart en Geel vastgesteld. Sindsdien is de brug volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Samen met een studiebureau werden verschillende scenario’s bekeken en werd beslist om een nieuwe brug te bouwen.

De schade is enkel te zien vanop het water en werd voor het eerst in september vastgesteld. Een bijkomende stabiliteitsstudie toonde aan dat de fundering in heel slechte staat verkeert. Daarom sloten Geel en Kasterlee de Netebrug af voor al het gemotoriseerd verkeer. Sindsdien zoeken Geel en Kasterlee naar een oplossing die technisch en budgettair haalbaar is.

Lange doorlooptijd

Kasterlee en Geel onderzochten zowel de bouw van een tijdelijke brug als de bouw een volledig nieuwe brug. Studies tonen aan dat in beide gevallen het krijgen van een vergunning het grootste struikelblok zal vormen. De brug gaat over een waterloop van de eerste categorie en wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit wil zeggen dat de gemeente of de provincie de vergunning niet mogen verlenen, maar dat dit meteen door de Vlaamse overheid moet gebeuren. Dit brengt een lange doorlooptijd met zich mee. Ook wanneer Geel en Kasterlee kiezen voor een tijdelijke brug. De piste om via het algemeen kader voor noodsituaties (artikelen 133-135 Nieuwe Gemeentewet) op korte termijn een tijdelijke brug te kunnen aanleggen, blijkt na onderzoek niet toepasbaar op deze situatie.

De brug en haar omgeving liggen in een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), overstromingsgebied en Herbevestigde Agrarisch en Groen (HAG) gebied. De doorlooptijd van een vergunning voor een tijdelijke brug op deze locatie varieert tussen 4,5 en 9 maanden. Er bestaat in Vlaanderen geen vergunningsprocedure om tijdelijke bruggen sneller aan te leggen dan definitieve bruggen.

Focus op nieuwe definitieve brug

Door de lange doorlooptijd voor de vergunning en de hoge kost beslisten Geel en Kasterlee om niet te investeren in een tijdelijke brug, maar om te focussen op het ontwerp, de vergunning en de bouw van een definitieve brug. Het zou maatschappelijk en economisch niet verantwoord zijn om de kosten voor een tijdelijke brug te maken. Ze zou bovendien ook maar enkele maanden kunnen functioneren voor er een definitieve brug wordt gelegd. 

Geel en Kasterlee willen nu alle energie steken in het ontwerp van een nieuwe definitieve brug die de volgende honderd jaar kan dienen. Deze week gaan alle partijen in overleg met het departement Omgeving van de Vlaamse overheid om te bespreken of we het vergunningsproces kunnen bespoedigen. Het resultaat van dit vooroverleg wordt meegenomen in het opmaken van dit dossier.

Brug blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Ondertussen blijft de brug afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsverkeer blijft mogelijk via de fietsbruggen in beide richtingen. Het gemotoriseerd verkeer tussen Lichtaart en Olen verloopt via Herentals en Geel.

De lokale wegen worden extra gemonitord en krijgen een aangepast onderhoudsplan om de volgende maanden gevaarlijke situaties snel aan te pakken.

Voor een actuele stand van zaken over dit project surf je naar https://www.kasterlee.be/werkendetail/53/brug-over-kleine-nete.  

Gepubliceerd op 30 januari
Nieuwsoverzicht
Netebrug

Technische dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 84 63 34
e-mail
td@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina