Gemeente Kasterlee

Verkiezingen voor niet - Belgen uit de Europese Unie

Niet - Belgen, afkomstig uit de Europese Unie, die in de gemeente Kasterlee ingeschreven zijn kunnen stemmen voor de verkiezing van het Europees parlement op 26 mei 2019. Om gebruik te kunnen maken van het recht om te stemmen moet de niet - Belgische Europeaan een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voorwaarden?

De niet - Belgische burger uit de Europese Unie moet voldoen aan volgende voorwaarden om te mogen stemmen,

  • Op 1 maart 2019 in het bevolkings - of vreemdelingenregister van de gemeente Kasterlee ingeschreven zijn.
  • Op 26 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
  • Op 26 mei 2019 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag om te kunnen stemmen kan schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. Het nodige formulier kan bekomen worden bij één van de loketten van de dienst bevolking of is te downloaden in de rubriek "downloads"  op deze website en op volgende website, www.verkiezingen.fgov.be. Het aanvraagformulier moet vóór 1 maart 2019 binnengebracht worden bij de gemeente. Breng ook zeker de verblijfskaart mee bij het indienen van de aanvraag.

Kostprijs?

Gratis. 

Afhandeling?

Na de indiening van de aanvraag, wordt deze ter controle voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze zal overgaan tot het beslissen van een erkenning als kiezer als aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Vervolgens wordt betrokkene in kennis gesteld van de beslissing door een officieel schrijven. Voor de verkiezingen van het Europees parlement geldt de stemplicht. Dit wil zeggen dat elke niet - Belgische Europeaan die, na een positieve beslissing door het college van burgemeester en schepenen, ingeschreven wordt op de kiezerslijst verplicht moet gaan stemmen op 26 mei 2019.

Indien er in het verleden al een aanvraag ingediend werd tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, en een erkenning als kiezer het gevolg was, moet er geen nieuwe aanvraag gebeuren. Dit uiteraard als er nog steeds voldaan wordt aan de voorwaarden en er niet afgezien werd van de hoedanigheid als kiezer.

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 11
e-mail
bevolking@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina