Gemeente Kasterlee

horecavergunning

Wil je een horecazaak uitbaten in Kasterlee, dan moet je,  naast de verplichtingen van een opstartende ondernemer, ook een exploitatie- en desgevallend een tapvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. De tapvergunning moet aangevraagd worden voor elke persoon die in je zaak gegiste en/of sterke dranken zal schenken.

Ook bij een overname of een heropening moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

De horecavergunningen worden afgeleverd door de burgemeester.

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP), afdeling VI, hoofdstuk XVII is van toepassing en is raadpleegbaar op deze website.

Voor wie?

Elke ondernemer die start met een horecazaak moet een vergunning aanvragen, ook voor een overname of voor de start van een pop-up.

In onderstaande gevallen is geen exploitatie- of tapvergunning nodig, maar de uitbating moet wel gebeuren in een pand dat stedenbouwkundig correct vergund is en voldoet aan de geldende brandveiligheidsnormen. Ook kunnen er hier verplichtingen opgelegd worden ingevolge de milieuwetgeving. 

- occasionele horecazaken die minder dan 30 dagen per jaar open zijn

- horecazaken uitgebaat door een erkende Kastelse vereniging

- horecazaken die door de gemeente ter beschikking gesteld worden aan VZW's en feitelijke verenigingen

- reizende horecazaken

Voorwaarden?

registratie als ondernemer

Je dient over een ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer te beschikken die je kan aanvragen via de kruispuntenbank of het ondernemersloket. (In kasterlee is dat: Securex vzw, Turnhoutsebaan 190, Kasterlee e-mail go-start@salar.be website www.go-start.be Tel. 014 28 23 00

stedenbouwkundige vergunning pand

Vooraleer je een aanvraag indient maak je best eerst een afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. Een permanente horecazaak uitbaten kan enkel in een pand dat correct vergund is.

Hoe aanvragen?

aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in via het digitaal loket of bezorg een manueel ingevulde aanvraag samen met de bijlagen aan het onthaal van het gemeentehuis.

checklist milieuwetgeving

Je moet ook voldoen aan de milieuwetgeving. Kijk de checklist na en bezorg tijdig de nodige formulieren aan de milieudienst in het gemeentehuis. Je kan bij deze dienst ook terecht voor meer inlichtingen. 

Afhandeling?

Als de aanvraag volledig is wordt die doorgestuurd naar de brandweer, die met u contact op zal nemen om een afspraak te maken voor een controle.

Daarnaast wordt de aanvraag ook bezorgd aan de politie voor het moraliteitsonderzoek en wordt er eveneens advies gevraagd aan de diensten mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu.

Als al deze diensten een positief advies gegeven hebben zal de burgemeester een vergunning afleveren voor onbepaalde duur of beperkt in de tijd, met eventuele voorwaarden.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 84 85 19
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be

De dienst lokale economie is enkel open op afspraak. 

Deel deze pagina