Gemeente Kasterlee

horecavergunning

Wil je een horecazaak uitbaten in Kasterlee, dan moet je,  naast de verplichtingen van een opstartende ondernemer, ook een exploitatie- en desgevallende een tapvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Deze horecavergunningen worden afgeleverd door de burgemeester.

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP), afdeling VI, hoofdstuk XVII is van toepassing en is raadpleegbaar op deze website.

Voorwaarden?

registratie als ondernemer

Je dient over een ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer te beschikken die je kan aanvragen via de kruispuntenbank of het ondernemersloket. (In kasterlee is dat: Securex vzw, Turnhoutsebaan 190, Kasterlee e-mail go-start@salar.be website www.go-start.be Tel. 014 28 23 00

stedenbouwkundige vergunning pand

Vooraleer je een aanvraag indient ga je best eerst langs bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. Een permanente horecazaak uitbaten kan enkel in een pand dat correct vergund is.

Hoe aanvragen?

aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier digitaal in of bezorg het samen met de bijlagen aan het onthaal van het gemeentehuis.

checklist milieuwetgeving

Je moet ook voldoen aan de milieuwetgeving. Kijk de checklist na en bezorg tijdig de nodige formulieren aan de milieudienst in het gemeentehuis. Je kan bij deze dienst ook terecht voor meer inlichtingen. 

Afhandeling?

De burgemeester vraagt een controle brandveiligheid aan bij de preventiedienst van HVZ Taxandria. (opgelet ! je kan dit niet zelf rechtstreeks aanvragen - dit kan enkel gebeuren in opdracht van de burgemeester)

De brandweer, de politie (moraliteitsonderzoek) en de diensten milieu en ruimtelijke ordening geven advies.

De burgemeester levert een vergunning af voor onbepaalde duur of beperkt in de tijd, met eventuele voorwaarden.

Openingsuren & contact

Dienst onthaal

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 00 01
e-mail
onthaal@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn gesloten. Je kan enkel op afspraak langskomen, en enkel voor dringende zaken. Elke werkdag kan je ons telefonisch bereiken tijdens onderstaande uren.

Deel deze pagina