Gemeente Kasterlee

aanvraag standplaats marktkraam (ambulante handel)

Wil je een standplaats voor een marktkraam in Kasterlee (ambulante handel op het openbaar domein)? 

Er zijn enkele vaste plaatsen voorzien:

• KASTERLEE: plein OC Kasterlee en Markt (aan schoenenwinkel). Deze locaties worden eind 2020 wel herbekeken in het kader van Masterplan de Met (heraanleg Markt en toegangswegen).
• LICHTAART: Leistraat (tegenover funerarium) en parking achter kerk
• TIELEN: parking Tielendorp (tegenover supermarkt)

Voor wie?

Let op, deze aanvraag geldt niet voor openbare markten (bv. boerenmarkt, avondmarkt, foodtruckfestival...). In dat geval verwijzen we je graag naar het evenementenloket.

Hoe aanvragen?

Je volgt volgende procedure:

  • de marktkramer vraagt een standplaats aan bij de dienst lokale economie via het formulier 'aanvraag standplaats marktkraam' in het digitaal loket
  • de dienst lokale economie vraagt advies bij de dienst mobiliteit en de energiecoördinator
  • de dienst mobiliteit levert een signalisatievergunning af aan de aanvrager
  • het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag
  • indien een positieve beslissing volgt, bezorgt de dienst lokale economie de vergunning aan de marktkramer
  • marktkramers halen de sleutel op bij de energiecoördinator (technische dienst) na
    betaling van de waarborg voor de sleutel

Kostprijs?

Marktkramers die gebruik willen maken van de elektriciteitskasten moeten een
waarborg betalen van 50 euro.

Verder verwijzen we nog naar het retributiereglement handels- en beroepsinrichtingen inname openbaar domein.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en komt stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina