Gemeente Kasterlee

aanvraag standplaats marktkraam (ambulante handel)

Wil je een standplaats voor een marktkraam in Kasterlee (ambulante handel op het openbaar domein)? 

Er zijn enkele vaste plaatsen voorzien:

• KASTERLEE: plein OC Kasterlee, parking gemeentehuis. 
• LICHTAART: Leistraat (tegenover funerarium) en parking aan de bibliotheek
• TIELEN: parking Tielendorp (tegenover supermarkt)

Voor wie?

Let op, deze aanvraag geldt niet voor openbare markten (bv. boerenmarkt, avondmarkt, foodtruckfestival...). In dat geval verwijzen we je graag naar het evenementenloket.

Hoe aanvragen?

Je volgt volgende procedure:

  • de marktkramer vraagt een standplaats aan bij de dienst lokale economie via het formulier 'aanvraag standplaats marktkraam' in het digitaal loket
  • de dienst lokale economie vraagt advies bij de dienst mobiliteit en de energiecoördinator
  • de dienst mobiliteit levert een signalisatievergunning af aan de aanvrager
  • het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag
  • indien een positieve beslissing volgt, bezorgt de dienst lokale economie de vergunning aan de marktkramer
  • marktkramers halen de sleutel op bij de energiecoördinator (technische dienst) na
    betaling van de waarborg voor de sleutel

Kostprijs?

Marktkramers die gebruik willen maken van de elektriciteitskasten moeten een
waarborg betalen van 50 euro.

Verder verwijzen we nog naar het retributiereglement handels- en beroepsinrichtingen inname openbaar domein.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 84 85 19
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be

De dienst lokale economie is enkel open op afspraak. 

Deel deze pagina