Gemeente Kasterlee

Masterplan Tielen - studie

Aanleiding van de werken:

We willen Tielen via een masterplan uitbouwen tot een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Het allegaartje aan verouderde gebouwen, parkeerruimte, trage verbindingen,… moet plaats maken voor een aantrekkelijk en gezellig dorpscentrum waar mensen elkaar op een aangename manier kunnen ontmoeten, en waar het verenigingsleven, de scholen en de kinderopvang hun plaats krijgen.

Na een eerste bevraging bij verenigingen, blijkt dat er naast gekende en nieuwe functies in de omgeving van de vroegere brandweerkazerne ook heel wat vragen zijn over het ontmoetingscentrum in de Kasteeldreef. Er zijn voorstellen geformuleerd om een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen in het dorpscentrum. Hierdoor zullen we ook bekijken waar onderwijs en kinderopvang in Tielen een plaats hebben. Masterplan Tielen wordt zo nog ruimer dan eerst voorzien.

Daarnaast willen we ook de actiepunten van het mobiliteitsplan van 2018 en de ideeën die komen uit studies op Vlaams en Provinciaal niveau (zoals de mobiliteitsstudie Midden-Kempen en de plannen van de Vervoersregio Kempen) mee vertalen in het masterplan.

Aard van de werken:

Voor we op het terrein aan de slag kunnen, is dus eerst heel wat studiewerk nodig. Dit kan ertoe leiden dat een aantal functies van locatie veranderen, maar ook dat er weer andere partners mee rond de tafel komen zitten. Het spreekt voor zich dat zoiets ook meer tijd zal vergen om dat goed voor te bereiden.

Participatie:

Op 2 mei 2019 was er een bewonersvergadering, de volledige presentatie hiervan kan je lezen bij Downloads.

      

Update:

26/06/2023: Op 22 juni vond de infomarkt van Masterplan Tielen plaats in de kerk te Tielen. Er zijn vier projectzones in het masterplan voorzien: zone Kasteeldreef, zone centrum, zone stationsparking en een zone school. Op de infomarkt werden pancartes getoond waarin de verschillende zones worden toegelicht. Deze pancartes kan u hieronder terugvinden.

Omdat de uitvoering heel wat jaren zal duren, zoeken we samen met onze inwoners naar een passende naam voor masterplan Tielen. Inwoners kunnen hun voorstel tot en met 31 juli insturen naar inez.kersemans@kasterlee.be. De stuurgroep van het masterplan zal uit alle inzendingen de naam kiezen die het project het best omschrijft.

1/09/2022: Op dit ogenblik wordt er hard verder gewerkt aan de projectdefinitie van deelgebied 1, welke de gemeente als eerste wenst te realiseren. We organiseren in het late najaar een terugkoppeling en infomoment voor de burgers.

6/08/2021: Het masterplan Tielen wordt opgedeeld in een aantal deelgebieden. Hiervan vind je een overzicht bij de foto's onderaan. Voor deze zones kijken we naar de inplanting van volgende functies:

 • Ontmoetingscentrum
 • Lokaal dienstencentrum
 • Bibliotheek
 • Parkeergelegenheid
 • Private ontwikkeling voor wonen en handel
 • Kleuterschool, lagere school met een turnzaal
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Groenvoorzieningen
 • Publieke ruimte voor ontmoeting en beleving   

4/12/2019: Bij Downloads vind je het bericht aan de personen en verenigingen die deelnamen aan de bevraging over Masterplan Tielen, dat het project ruimer bekeken zal worden dan aanvankelijk voorzien. 

Foto's

 • Masterplan Tielen.png
 • Masterplan Tielen projectgebied.jpg
 • Deelgebieden_zones
 • Pancarte 1
 • Pancarte 2
 • Pancarte 3
 • Pancarte 4
 • Pancarte 5
 • Pancarte 6
 • Pancarte 7
 • Pancarte 8

Status

Geplande projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: Sweco - trajectbegeleiding

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be