Gemeente Kasterlee

Subsidies

Wil je voor je vereniging een subsidie aanvragen? Klik op de gewenste subsidie onderaan deze pagina, daarna kan je onderaan de pagina inloggen op het subsidieloket.

12 subsidiereglementen zijn vernieuwd en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2023!

Vanaf 2022 werden de nieuwe subsidiereglementen voor erkende Kastelse verenigingen van kracht. Van augustus tot en met oktober 2023 is er samen met de afgevaardigden van de adviesraden een evaluatie van deze nieuwe reglementen uitgevoerd en zijn er aanpassingen doorgevoerd. De gemeenteraad keurde in zitting van dinsdag 28 november deze 12 vernieuwde subsidiereglementen goed.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

1 Indexering van de subsidiebedragen:

Vanaf januari 2024 zullen voor de subsidiereglementen waarin aan de hand van criteria een subsidiebedrag wordt toegekend een indexering worden toegepast om zo de continuïteit van de werking en de financiële gezondheid van de verenigingen te waarborgen.

2. Algemene ondersteuning aan verenigingen: subsidiereglement jeugdwerking en subsidiereglement vorming:

2.a. Subsidiereglement jeugdwerking:

Binnen het subsidiereglement jeugdwerking zijn de bedragen per lid gelijk getrokken voor de categorieën jeugdafdeling en de jeugdvereniging. De aanpassing van het bedrag is met terugwerkende kracht. Dit betekent dat verenigingen die  in de categorie jeugdafdeling in 2022 en/of 2023 een subsidie ontvingen, het extra /bijkomend bedrag  automatisch uitbetaald krijgen in de loop van de maand december.

2.b. Subsidiereglement vorming voor erkende verenigingen:

Vanaf 2024 zal het subsidiebedrag per persoon per jaar opgetrokken worden van 100 naar 500 euro en met een maximum percentage van 75% ipv 50%. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 6 maanden na de einddatum van de cursus.

3. Subsidiereglementen vakantieactiviteiten en kampwerking.

De nood aan kinderopvang in de schoolvakanties is groot. Kasterlee wil verenigingen financieel ondersteunen die helpen om deze behoefte in te vullen door vakantieactiviteiten en kampwerking voor kinderen en jongeren uit Kasterlee te organiseren. Daarom worden de bedragen per lid en niet-lid verhoogd. De aanpassing van het bedrag is met terugwerkende kracht. Dit betekent dat verenigingen die  in de categorie jeugdafdeling in 2022 en/of 2023 een subsidie ontvingen, het extra /bijkomend bedrag  automatisch uitbetaald krijgen in de loop van de maand december.

4.Subsidiereglement verenigingsinfrastructuur voor niet-gemeentelijke en niet-OCMW verenigingsinfrastructuur.

Het aantal aanvragen tot en met 31/12/2025 wordt verdubbeld. Er kunnen dus maximaal 2 aanvragen per categorie met een maximum bedrag van 10.000 euro per project.

Bij de andere subsidiereglementen zijn er ook nog aanpassingen. Deze aanpassingen gaan in op 1 januari 2024. 

Deel deze pagina