Gemeente Kasterlee

werkingspremies voor onthaalouders en kinderopvang

Ben jij een onthaalouder of heb je een kinderopvang?

Dan kan je hiervoor een werkingspremie aanvragen.

De werkingspremie bedraagt :

 • 50 euro voor de opvang van 0 tot 9 kinderen
 • 100 euro voor de opvang van 10 tot 19 kinderen
 • 150 euro voor de opvang van 20 kinderen of meer

Voor wie?

De werkingspremie is er voor erkende onthaalouders en erkende kinderopvang.

Voorwaarden?

Er zijn drie voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

 • De onthaalouder of het kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
 • De onthaalouder of het kinderdagverblijf moet in het betrokken kalenderjaar minstens 6 maanden aaneensluitend actief zijn geweest.
 • De onthaalouder moet aangesloten zijn bij een door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen of erkend zijn als zelfstandig project met een attest van toezicht van Kind en Gezin.

Hoe aanvragen?

De premie dient jaarlijks en aan de hand van het aanvraagformulier (zie verder) door het kinderopvanginitiatief aangevraagd te worden.

De premieaanvraag dient te worden toegestuurd vóór 01 februari van het daaropvolgend jaar en dient gericht aan het gemeentebestuur van Kasterlee, Markt 1, 2460 Kasterlee of per mail naar onderwijs@kasterlee.be

De aanvraag dient volgende bewijsstukken te bevatten :

 • Een kopie van de erkenning van de dienst en een bewijs van aansluiting bij deze
  erkende dienst, of het attest van toezicht Kind en Gezin.
 • Een bewijs dat men minimum 6 maanden actief was.
 • De verleende opvangcapaciteit.

Openingsuren & contact

Buitenschoolse Kinderopvang

Neem contact op met de buitenschoolse kinderopvang wanneer je meer info wenst over de openingsuren.

Deel deze pagina