Gemeente Kasterlee

Stedenbouwkundig attest

Via een stedenbouwkundig attest kan je stedenbouwkundige inlichtingen bekomen over de bestemming van een perceel en/of een bepaald bouwconcept. Het is een voorafgaandelijke toetsing van de mogelijkheden alvorens een eigenlijke vergunning aan te vragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden?

Als je een stedenbouwkundig attest wilt, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Hoe aanvragen?

Je vult een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening. Op de aanstiplijst (deze staat op het aanvraagformulier) kan je zien welke documenten je nog bij het dossier moet voegen vooraleer je dit afgeeft op de dienst ruimtelijke ordening. Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Kostprijs?

40 euro administratieve kosten. Voor de betaling van deze onkosten krijg je een factuur toegestuurd samen met de beslissing van het college over de aanvraag.

Afhandeling?

Na een positief stedenbouwkundig attest kan je de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Let wel: er is geen beroepsprocedure mogelijk tegen een negatief stedenbouwkundig attest.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina