Gemeente Kasterlee

Stedenbouwkundig attest

Via een stedenbouwkundig attest kan je stedenbouwkundige inlichtingen bekomen over de bestemming van een perceel en/of een bepaald bouwconcept. Het is een voorafgaandelijke toetsing van de mogelijkheden alvorens een eigenlijke vergunning aan te vragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen omgevingsvergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden?

Als je een stedenbouwkundig attest wilt, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Hoe aanvragen?

Je vult een aanvraagformulier in. Dit kan je downloaden via de website van de Vlaamse overheid. De volledige aanvraag kan je per e-mail of per post bezorgen aan de dienst omgeving van de gemeente.

Kostprijs?

De retributie is vastgelegd in het retributiereglement. Dit kan je hier raadplegen.

Voor de betaling krijg je een factuur toegestuurd.

Afhandeling?

Na een positief stedenbouwkundig attest kan je de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indienen via het digitaal omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Let wel: er is geen beroepsprocedure mogelijk tegen een negatief stedenbouwkundig attest.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina