Gemeente Kasterlee

Retributie verstrekken inlichtingen, verlenen attesten en vergunningen en aktenames van meldingen

Er wordt een retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen, op het verlenen van attesten en vergunningen en op aktenames van meldingen op onroerende goederen.

Goedkeuringsdatum = GR 28/05/2024

Publicatiedatum = 29/05/2024

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag of melding doet.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.