Gemeente Kasterlee

Woningonderzoek

Elke woning dient te voldoen aan een aantal elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.

Is dit niet het geval, dan kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden:

  • een woning is ongeschikt indien deze gebreken vertoont op het vlak van woonkwaliteit;
  • een woning is onbewoonbaar indien deze gebreken vertoont die een veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhouden.

Voor een woning waarvoor een vermoeden bestaat dat deze niet voldoet aan de elementaire kwaliteits-, veiligheids- of gezondheidsvereisten kan een woningonderzoek aangevraagd worden. De vaststelling gebeurt a.d.h.v. een plaatsbezoek en een technisch verslag opgemaakt door de gewestelijk ambtenaar van Wonen Vlaanderen. Op basis van dat verslag kan de burgemeester, na de betrokken partijen gehoord te hebben, de woning eventueel onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaren. Indien de gemeente meent dat er op basis van het verslag geen reden is tot onbewoonbaar- en/of ongeschiktverklaring, maant de gemeente de eigenaar aan om herstellingswerken uit te voeren en wordt de woning niet onbewoonbaar verklaard.

Indien een woning onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard wordt, wordt deze opgenomen op een inventaris en moet er elk jaar een heffing worden betaald. Verder verhuren van een woning die onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard is, is een misdrijf dat strafrechtelijk kan vervolgd worden. 

Voor de opheffing van een besluit ongeschikt/onbewoonbaarheid is een conformiteitsattest noodzakelijk. Een conformiteitsattest is een attest (geen vergunning) waaruit blijkt dat de woning voldoet aan een aantal basis woonnormen. Het attest is niet verplicht (enkel in geval van opheffing van het besluit ongeschikt/onbewoonbaarheid en bij verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor) maar kan gelden als een ontlastend element in een strafprocedure. Het attest is aan te vragen door de verhuurder (meestal eigenaar). 

Hoe aanvragen?

Per mail aan woningonderzoek@kasterlee.be.

Kostprijs?

De retributie is vastgelegd in het retributiereglement. Dit kan je hier raadplegen.

Openingsuren & contact

Afdeling grondgebiedzaken

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 25
e-mail
ggz@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina