Gemeente Kasterlee

Aanplant van een bos in agrarisch gebied

Voor de aanplant van een bos in agrarisch gebied volgens het gewestplan, is een vergunning volgens het Veldwetboek vereist.

Voor wie?

De eigenaar van de grond doet de aanvraag. Indien de landbouwgrond verpacht is, moet de pachter de aanvraag mee ondertekenen.

Hoe aanvragen?

 Je richt een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen met daarin volgende gegevens vermeld: 

- gegevens aanvrager,

- gegevens perceel: kadastrale gegevens en grootte van het totale perceel of eventueel de grootte van het deel van het perceel dat opgeplant wordt,

- reden van de aanplant,

- gegevens van het plantgoed: soorten, aantal, plantverband,

- plan van de ligging van het perceel.

Kostprijs?

De vergunning kost 20 euro.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina