Gemeente Kasterlee

Beheer houtkanten

In het landschap van Kasterlee staan veel houtkanten. Dit zijn bomen en/of struiken langs wegen en velden. Veel van deze houtkanten zijn ooit aangeplant als afbakening van percelen en/of weilanden en ze leverden brand- en geriefhout.

Eeuwenlang werden deze houtkanten als hakhout beheerd. Door het kappen van de struiklaag en soms ook het verwijderen van bomen, krijgt de houtkant meer licht en ruimte waardoor deze kan vernieuwen. Na enkele jaren kan de houtkant opnieuw worden beheerd. Door deze kapcyclus blijven deze groene structuren behouden.  

Door veranderende gebruiken verdwenen de houtkanten uit het landschap of bleven ze onbeheerd achter en dat is jammer want in deze houtkanten vinden veel diersoorten voedsel en schuilgelegenheid. Daarnaast verfraaien ze het landschap en vormen ze een ecologische verbinding tussen natuurgebieden.

Om deze houtkanten te behouden en te versterken ondernemen we verschillende acties.

Inventarisatie

De gemeentelijke houtkanten zijn geïnventariseerd en digitaal in kaart gebracht. Hieraan is een beheerplan gekoppeld zodat de houtkanten tijdig worden gecontroleerd en beheerd indien nodig.

Beheer

Jaarlijks wordt er een plaatsbezoek uitgevoerd om de houtkanten te bekijken waarna er onderhoudswerken worden ingepland indien nodig. Dit gebeurd op basis van het beheerplan. Eventuele werkzaamheden worden steeds in het najaar uitgevoerd en zijn nodig om deze groene structuren te behouden. Door het kappen van de struiklaag en soms ook het verwijderen van bomen, krijgt de houtkant meer licht en ruimte waardoor deze kan vernieuwen. Na enkele jaren kan deze opnieuw worden beheerd. 

Wil je weten welke houtkanten er dit najaar worden beheerd? Neem dan een kijkje op de kaart

Wist je dat het hout dat vrijkomt wordt versnipperd waarna lokale landbouwers dit kunnen inwerken op hun velden? Het hout zorgt namelijk voor een verbetering van de bodemstructuur, het verhoogd het koolstofgehalte en het stimuleert het bodemleven. Op deze manier beheren we onze houtkanten op een duurzame manier waar zowel mens als natuur baat bij heeft.

Nieuwe houtkanten en herstel

Waar mogelijk en gewenst, planten we nieuwe houtkanten en bomenrijen aan. Zo gaan we dit najaar nieuwe aanplantingen doen in regio van Kluis alsook in het Koningshof en de Netevallei.

Wil je weten waar? Neem dan een kijkje op deze kaart.

Deze aanplantingen kaderen binnen het Vlaams houtklantenplan waarvoor wij een financiële ondersteuning mogen ontvangen.

Meer informatie over dit project kan je terugvinden op de website van de VLM.

Ook jij kan je steentje bijdragen

Voor de aanplant van kleine landschapselementen (waaronder houtkanten) in het landelijke gebied kan er een gemeentelijke subsidie worden verkregen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Op onze website kan je het subsidiereglement terugvinden alsook het digitaal aanvraagformulier.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina