Gemeente Kasterlee

Belasting niet afkoppelen hemelwater

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Het gemeentebestuur heft een belasting op het niet afkoppelen van hemelwater.

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019

Publicatiedatum = 28/10/2019

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina