Gemeente Kasterlee

Belasting tweede verblijven

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Het gemeentebestuur heft een belasting op tweede verblijven.

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019

Publicatiedatum = 28/10/2019

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Voorwaarden?

De voorwaarden worden opgesomd in het reglement.

Hoe aanvragen?

Er is een verplichting om aangifte te doen bij het gemeentebestuur via een vastgesteld formulier.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

Afhandeling?

De belasting wordt ingevorderd via een kohier.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina