Gemeente Kasterlee

Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota. De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Vanaf 2020 is er één meerjarenplan voor gemeente en OCMW samen.

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

Originele meerjarenplan 2020-2025: Datum vaststelling: 17/12/2019 - Datum publicatie: 19/12/2019

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - herziening 1 - beginkrediet 2021: Datum vaststelling: 15/12/2020 - Datum publicatie: 18/12/2020

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2 - beginkrediet 2022: Datum vaststelling: 21/12/2021 - Datum publicatie: 22/12/2021

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - herziening 3 en 4 beginkrediet 2023: Datum vaststelling 20/12/2022 - Datum publicatie: 21/12/2022

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - herziening 5 beginkrediet 2024: Datum vaststelling 19/12/2023 - Datum publicatie: 20/12/2023

Bij downloads kan je het meerjarenplan terugvinden alsook een overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven. 

Je kan zowel de originele versie als de herziening hier terugvinden.

Voor wie?

Om het overzichtelijk te maken is het originele meerjarenplan ook in een folder gestoken en huis-aan-huis verspreid. De folder kan je hier bekijken.