Gemeente Kasterlee

Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota. De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. 

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

Datum vaststelling: 17/12/2019

Datum publicatie: 19/12/2019

Bij downloads kan je het meerjarenplan terugvinden alsook een overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven. 

Voor wie?

Om het overzichtelijk te maken is dit plan ook in een folder gestoken en huis-aan-huis verspreid. De folder kan je hier bekijken.