Gemeente Kasterlee

Kappen van bomen

Heb ik een kapmachtiging of een omgevingvergunning nodig? Of mag ik de boom kappen zonder vergunning? 

We maken een onderscheid tussen bomen in bosverband en alleenstaande bomen:

 KAPPEN VAN BOMEN IN BOSVERBAND:

 1. ontbossing:

  • bestemmingswijziging van bos naar niet-bos: een ontbossing is dus geen vergunning om bomen te kappen!
  • aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de ontbossing én al dan niet voor het vellen van de bomen indienen bij het college van burgemeester en schepenen samen met een compensatievoorstel

2. kapping of dunning van het bos:

  • géén bestemmingswijziging, het blijft na de werken een bos
  • is het een bos zonder goedgekeurd bosbeheerplan, dan moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos
  • is het een bos met goedgekeurd bosbeheerplan, dan moet je de kapping uitvoeren zoals aangegeven in het bosbeheerplan.

KAPPEN VAN BOMEN NIET IN BOSVERBAND:

De stamomtrek is groter dan 1 meter, gemeten op een hoogte van 1 meter boven de grond:

Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Hierop bestaan uitzonderingen:

1. Als aan alle voorwaarden voldaan is:

  • o ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • o ze zijn gelegen in een woongebied, in een agrarisch gebied of in een industriegebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
  • ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning;
  • het kappen van de bomen is niet in strijd met de geldende verkaveling, RUP of BPA.

2. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in groeps- of lijnverband omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijk schriftelijke instemming van het Bosbeheer. 

3. het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, voor zover het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

De stamomtrek is kleiner dan 1 meter:

Vraag even bij de milieudienst na of je een natuurvergunning of -melding nodig hebt of niet.

Voor wie?

Voor iedereen die bomen wil kappen of een perceel wilt ontbossen.

Hoe aanvragen?

Voor een ontbossing dien je een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

Een kapvergunning dien je aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan het aanvraagformulier op onze website terugvinden.

Kostprijs?

De retributie voor een omgevingsvergunning is vastgelegd in het retributiereglement. Dit kan je hier raadplegen.

Voor de boscompensatie bij een ontbossing dient er betaald te worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Een kapvergunning, afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos, is gratis.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina