Gemeente Kasterlee

Algemene info omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de verkavelingsvergunning en geldt voor onbepaalde duur. De omgevingsvergunning trad op gemeentelijk niveau in werking op 1 januari 2018.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het optrekken van een opslagruimte, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen, het bouwen van een garage of een tuinberging…

 Afhankelijk van het type aanvraag, spreken we over:

  • een gewone procedure, met openbaar onderzoek, of
  • een vereenvoudigde procedure, zonder openbaar onderzoek.

Hoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen?

Digitaal of op papier?

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen moet altijd digitaal gebeuren voor volgend type aanvragen:

  • projecten met verplichte medewerking van architect
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste of tweede klasse
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

De indiening gebeurt via het digitaal loket: www.omgevingsloket.be/digitaal-loket/home.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten maar geven we de voorkeur aan een digitale indiening.

Maak een afspraak

Wil je weten welke voorschriften van toepassing zijn op een bepaalde locatie of wil je een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Maak dan even een afspraak met de gemeentelijke dienst omgeving.

Wens je een aanvraag in te dienen zonder medewerking van een architect of een melding in te dienen en geraak je niet van start met het digitaal loket? Maak een afspraak met de dienst omgeving en wij vullen samen met jou je aanvraag in in het omgevingsloket.

Tip

Een handig hulpmiddel zijn de normenboeken omgevingsvergunning (OMV). Die bieden een leidraad om plannen en foto’s correct op te maken en in te zenden. De normenboeken voor het indienen van een omgevingsvergunning vind je op:

www.omgevingsloket.be/omv_voorbereiding

Met vragen over de omgevingsvergunning, kan je mailen naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

Kostprijs?

De retributie is vastgelegd in het retributiereglement. Dit kan je hier raadplegen.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina