Gemeente Kasterlee

Raad voor maatschappelijk welzijn

Net als de gemeenteraad bij het gemeentebestuur, staat de raad voor maatschappelijk welzijn in voor het algemeen bestuur van het OCMW. De samenstelling is identiek aan de samenstelling van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert dan ook aansluitend aan de gemeenteraad, elke vierde dinsdag van de maand om 20 uur in het gemeentehuis. In juli is er geen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en in december wordt meestal afgeweken van deze vaste dinsdag. 

Het eerste gedeelte is openbaar en kan bijgewoond worden door publiek.Een aantal dossiers zal steeds achter gesloten deuren worden besproken. De vergadering is bijvoorbeeld niet openbaar als het over personen gaat. De openbare vergadering wordt altijd eerst gehouden.