Gemeente Kasterlee

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente en neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang, die niet toegewezen zijn aan het college van burgemeester en schepenen, aan de burgemeester of aan de algemeen directeur of aan de adjunct-algemeendirecteur.

Kasterlee heeft 25 gemeenteraadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad vergadert in principe elke vierde dinsdag van de maand om 20 uur in het gemeentehuis. In juli is er geen gemeenteraad en in december wordt meestal afgeweken van deze vaste dinsdag. Het grootste deel van de zittingen is openbaar. Bepaalde delen van de zittingen zijn geheim bv. persoonsaangelegenheden.

Op de ogenblikken dat er een gemeenteraad plaats vindt, kan je deze ook online volgen via deze link.

Alle gemeenteraden worden opgenomen en zijn via deze link raadpleegbaar.