Gemeente Kasterlee

Gemeenteraad, huishoudelijk reglement

 In zitting van 23/04/2019 heeft de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dit reglement stelt, in toepassing van artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur, nadere regels vast met betrekking tot de werking van de Kastelse gemeenteraad.