Gemeente Kasterlee

Gemeenteraad, huishoudelijk reglement

In zitting van 23/04/2019 heeft de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dit reglement stelt, in toepassing van artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur, nadere regels vast met betrekking tot de werking van de Kastelse gemeenteraad. 

In zitting van 25/10/2022 werden de laatste wijzigingen aangebracht aan dit reglement. Je vindt de actuele versie in bijlage