Gemeente Kasterlee

Raad voor maatschappelijk welzijn

Net als de gemeenteraad bij het gemeentebestuur, staat de raad voor maatschappelijk welzijn in voor het algemeen bestuur van het OCMW.

De elf leden worden verkozen door de gemeenteraad.

In principe vergadert de raad elke vierde donderdagavond van de maand om 20.00 uur in de raadszaal van het Sociaal Huis. Het eerste gedeelte is openbaar en kan bijgewoond worden door publiek.Een aantal dossiers zal steeds achter gesloten deuren worden besproken. De vergadering is bijvoorbeeld niet openbaar als het over personen gaat. De openbare vergadering wordt altijd eerst gehouden.