Gemeente Kasterlee

Retributie afgifte van administratieve stukken

Er wordt een retributie gevestigd op de afgifte van administratieve stukken.

Goedkeuringsdatum = GR 19/12/2023

Publicatiedatum = 20/12/2023

Aanpassing beslissing;

Goedkeuringsdatum = 05/02/2024

Publicatiedatum = 12/02/2024

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

De gemeentetarieven worden verhoogd met federale tarieven aangegeven in dezelfde tabel.