Gemeente Kasterlee

Algemene procedure openbaar onderzoek

De gemeente moet voor verschillende soorten dossiers een openbaar onderzoek organiseren. Hierbij gaat het dan om dossiers over verkavelingsaanvragen en sommige  aanvragen tot omgevingsvergunning.

Bij aanvragen tot een verkavelingsvergunning, een bijstelling van een verkaveling, een afwijking van de voorschriften van een verkaveling of RUP en bij sommige aanvragen tot omgevingsvergunning moet er altijd een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Voor aanvragen tot omgevingsvergunning is dit niet altijd nodig. Enkel indien in de aanvraag bijvoorbeeld het volume groter is dan 2000m³, de oppervlakte groter is dan 500m² of betrekking heeft op een zonevreemde constructie zal er een openbaar onderzoek nodig zijn.

Daarnaast zijn er ook openbare onderzoeken nodig voor volgende zaken:

  • ontwerp van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan;
  • ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
  • natuurrichtplan;
  • natuurvergunning; 
  • afschaffing, wijziging of verlegging van buurt- en/of voetwegen;
  • uitvoeren van werken aan waterlopen;
  • onteigeningsplannen;
  • ...

Hoe aanvragen?

Er moet geen aparte aanvraag voor een openbaar onderzoek worden ingediend. Na controle van het aanvraagdossier zelf, zal de gemeente automatisch het openbaar onderzoek opstarten indien blijkt dat dit nodig is. De aangetekende zendingen om de betrokkenen te verwittigen, worden ook door de gemeente verstuurd.

Een openbaar onderzoek start binnen 10 dagen nadat het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk is verklaard. De meeste openbare onderzoeken duren 30 dagen. In uitzonderlijke gevallen zal dit 15 of 60 dagen duren. 

Kostprijs?

De kosten voor een openbaar onderzoek in functie van een particulier dossier (vb. aanvraag stedenbouwkundige vergunning) worden doorgerekend aan de aanvrager. Enkel de kosten van de aangetekende zendingen moeten betaald worden. Het eindbedrag hangt dus af van het aantal aangetekende zendingen dat nodig was voor het betreffende openbare onderzoek. Deze kosten worden verrekend via factuur.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina