Gemeente Kasterlee

(Ver)huren zonder zorgen

Om een woning zorgeloos te kunnen (ver)huren geven we je hierbij een aantal tips en nuttige info. 

Bereken een correcte huurprijs met huurschatter.be

Op huurschatter.be krijg je aan de hand van een aantal belangrijke kenmerken van een woning een inschatting van de grenzen waarbinnen een eerlijke maandelijkse huur voor die woning zou moeten liggen. Er wordt rekening gehouden met kenmerken zoals bijvoorbeeld de gemeente waar je wil wonen, het aantal slaapkamers, het al dan niet aanwezig zijn van een recente badkamer, een tuin of terras …

De site is zowel bedoeld voor huurders als verhuurders. Huurschatter.be wil een houvast bieden aan beide partijen bij het beoordelen of bepalen van de huurprijs. En dit voor elke woning (maar geen kamer of tweede verblijf) die gelegen is in het Vlaamse Gewest.

Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning geeft de toepassing een inschatting van de gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening, de geschatte huurprijs, is natuurlijk enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.

Hoe wordt de huurprijs van zo’n woning dan geschat? De huurschatter maakt gebruik van een aantal statistische gegevens ondersteund door objectieve parameters, maar het blijft natuurlijk wel een schatting. Je kan nooit rekening houden met werkelijk alle elementen en nuances die meespelen in de huurprijsbepaling.

Doe zelf de test: www.huurschatter.be

Afficheren huurprijs verplicht

Een verhuurder van een woning of appartement is wettelijk verplicht om de gevraagde huurprijs (en de eventuele gemeenschappelijke kosten) te vermelden in elke officiële of publieke mededeling. Op die manier wil de overheid discriminatie op de huurmarkt tegengaan.

Huurprijs en gemeenschappelijke kosten

Deze verplichting houdt in dat de huurprijs vermeld moet worden in advertenties op internet (bv. op een immobiliënwebsite). Ook wie een affiche ‘Te huur’ voor het raam hangt, moet hierop de huurprijs vermelden. Als er gemeenschappelijke kosten zijn (bv. bij een appartement), moeten die eveneens vermeld worden. 

EPC-score

Wie zijn woning verhuurt, moet aan de huurder een EPC-attest overhandigen. Dit attest bevat informatie over de energiescore van de woning. Hierdoor krijgt de toekomstige bewoner een beeld van de energiezuinigheid van de woning.

Het vermelden van de EPC-score is verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar of op affiches voor openbare verkopen. Ook in advertenties in folders, kranten of online moet de EPC-score vermeld worden. Op raamaffiches of borden aan de woongelegenheid is de vermelding van de EPC-score enkel verplicht als er extra informatie in opgenomen is over de woonindeling (bv. het aantal slaapkamers).

Registratie van een huurcontract
De registratie van een huurcontract is de verplichting van de verhuurder. Toch kan ook de huurder een huurcontract laten registreren als hij dit wenselijk acht. 

De registratie kent aan het huurcontract een 'vaste' datum toe en maakt het 'bindend voor derde partijen'. Op deze manier geniet de huurder vanaf deze 'vaste' datum een wettelijke bescherming tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het onroerend goed. Het contract zal de nieuwe eigenaar-verhuurder dus binden.

De registratie van een huurcontract (en een plaatsbeschrijving) dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis, zelfs indien het niet om een hoofdverblijfplaats gaat van de huurder.

(Een kopie van) het door de huurder en verhuurder ondertekende huurcontract moet worden aangeboden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor. Er zijn verschillende mogelijkheden om een huurcontract van een onroerend goed te laten registreren. Je kan dit doen via internet, per e-mail, met de post, per fax of ter plaatse in het kantoor. 

Registratiekantoor Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout, Tel: 02 578 17 10

Huurdersbond

De huurdersbond verdedigt je belangen als huurder, geeft juridisch huuradvies aan zowel private als sociale huurders, wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het opstellen van aangetekende brieven. Er wordt eveneens advies verleend bij concrete problemen zoals opzeggingen, waarborgen, herstellingen, indexaties, ... . 

In ruil voor een jaarlijks lidgeld van 17 euro kan je beroep doen op al dit huuradvies. Huurders die worden doorverwezen door een organisatie (bv. OCMW, PRISMA vzw, Samenlevingsopbouw,...) die collectief lid is bij de Huurdersbond, krijgen een gratis lidmaatschap. Tevens ontvang je 6 maal per jaar het Huurdersblad.

Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout.
Tel: 014 44 26 76, Fax: 014 44 26 77, e-mail: hhh@skynet.be

Eigenaarsverenigingen

Net als de huurders hebben ook de eigenaars zich verenigd. De 4 belangrijkste Vlaamse eigenaarsverenigingen zijn de Eigenaarsbond vzw, Eigenaarsbelang, Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw.

Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond hebben sinds 1 april 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam AES - KAEV.

Als je lid bent van één van deze eigenaarsverenigingen, kan je er terecht met je vragen rond verhuren, mede-eigendom, juridische problemen, ... . 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Bekijk ook:

Deel deze pagina