Gemeente Kasterlee

(Ver)huren zonder zorgen

Om een woning zorgeloos te kunnen (ver)huren geven we je hierbij een aantal tips en nuttige info. 

Registratie van een huurcontract
De registratie van een huurcontract is de verplichting van de verhuurder. Toch kan ook de huurder een huurcontract laten registreren als hij dit wenselijk acht. 

De registratie kent aan het huurcontract een 'vaste' datum toe en maakt het 'bindend voor derde partijen'. Op deze manier geniet de huurder vanaf deze 'vaste' datum een wettelijke bescherming tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het onroerend goed. Het contract zal de nieuwe eigenaar-verhuurder dus binden.

De registratie van een huurcontract (en een plaatsbeschrijving) dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis, zelfs indien het niet om een hoofdverblijfplaats gaat van de huurder.

(Een kopie van) het door de huurder en verhuurder ondertekende huurcontract moet worden aangeboden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor. Er zijn verschillende mogelijkheden om een huurcontract van een onroerend goed te laten registreren. Je kan dit doen via internet, per e-mail, met de post, per fax of ter plaatse in het kantoor. 

Registratiekantoor Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout, Tel: 02 578 17 10

Huurdersbond

De huurdersbond verdedigt je belangen als huurder, geeft juridisch huuradvies aan zowel private als sociale huurders, wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het opstellen van aangetekende brieven. Er wordt eveneens advies verleend bij concrete problemen zoals opzeggingen, waarborgen, herstellingen, indexaties, ... . 

In ruil voor een jaarlijks lidgeld van 17 euro kan je beroep doen op al dit huuradvies. Huurders die worden doorverwezen door een organisatie (bv. OCMW, PRISMA vzw, Samenlevingsopbouw,...) die collectief lid is bij de Huurdersbond, krijgen een gratis lidmaatschap. Tevens ontvang je 6 maal per jaar het Huurdersblad.

Steunpunt Turnhout, Otterstraat 116, 2300 Turnhout.
Tel: 014 44 26 76, Fax: 014 44 26 77, e-mail: hhh@skynet.be

Eigenaarsverenigingen

Net als de huurders hebben ook de eigenaars zich verenigd. De 4 belangrijkste Vlaamse eigenaarsverenigingen zijn de Eigenaarsbond vzw, Eigenaarsbelang, Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw.

Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond hebben sinds 1 april 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam AES - KAEV.

Als je lid bent van één van deze eigenaarsverenigingen, kan je er terecht met je vragen rond verhuren, mede-eigendom, juridische problemen, ... . 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Deel deze pagina