Gemeente Kasterlee

Maaibeheer

Een groot deel van ons groenbeheer bestaat uit maaien van graszones. We hebben grasbermen langs wegen, (speel)pleintjes, begraafplaatsen, etc. Hoe en wanneer deze zones worden gemaaid, hangt af van verschillenden factoren waaronder wetgeving, verkeersveiligheid, creëren van meer biodiversiteit,… Hieronder een kort overzicht van ons maaibeleid. 

Bermen in de landelijke omgeving

Deze bermen vallen onder het bermdecreet van de Vlaamse overheid. Dit decreet heeft als doel om bermen op een natuurvriendelijke manier te beheren om meer biodiversiteit te creëren. Dit zijn de regels:

 • de eerste maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 juni
 • de tweede maaibeurt mag pas na 15 september
 • maaisel dient te worden afgevoerd om te bermen te verschralen. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen de kans om zich te ontwikkelen.

De maaidata in het bermbesluit zijn gekozen in functie van de bloei. Na deze data is de bloeiperiode grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad om zaad aan te maken. 

Op bepaalde plaatsen mag omwille van verkeersveiligheid al vroeger dan 15 juni of 15 september gemaaid worden, bijvoorbeeld ter hoogte van kruispunten zodat er steeds voldoende zicht blijft op aankomend en tegenliggend verkeer.

Bermen langs zandwegen

Deze worden enkel gemaaid indien noodzakelijk in functie van verkeersveiligheid of omwille van andere werkzaamheden zoals het ruimen van de grachten.

Bermen in de bebouwde zone

Deze bermen vallen niet onder het bermdecreet maar ook hier zetten we in op een efficiënt en natuurvriendelijk maaibeheer rekening houdend met verkeersveiligheid. Als openbaar bestuur is het niet mogelijk om al onze graszones als een strak grastapijt te onderhouden. Daarom worden ook deze bermen twee keer per jaar gemaaid, startende vanaf 15 mei. De tweede beurt vind plaats na 15 september.

Begraafplaatsen, (speel)pleintjes

Ook op deze locaties trachten we meer biodiversiteit te creëren rekening houdend met gebruik en veiligheid. Dit doen we door (bepaalde zones) minder te maaien. Zo worden zones waar wordt gespeeld, wel frequent gemaaid. Delen die minder of zelfs niet worden gebruikt, maaien we ook minder.

Vanwege dit maaibeheer kan het zijn dat bepaalde graszones er minder strak uit zien maar zones die minder worden gemaaid hebben tal van voordelen!

 • Door een vermeerdering van het aandeel bloemen en kruiden, zijn ze een paradijs voor insecten, bijen, etc. waaronder ook nuttige insecten die bladluizen en de eikenprocessierups bestrijden.
 • Langer gras is beter bestand tegen de droogte en hitte.
 • Door minder te maaien, moeten onze machines minder draaien hetgeen zorgt voor minder uitstoot en een lager gebruik van brandstoffen wat goed is voor het klimaat.

Maai Mei niet 2023

Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie Maai Mei Niet. Waar gaan we niet maaien:

 • Zone thv Keeses Molen (thv de zitbanken wordt wel gemaaid)
 • Grasplein achter het OC van Kasterlee
 • Rondom de kerk van Lichtaart
 • Grasplein thv Jeti
 • Pleintje Kerkenheide
 • Heuvelrand aan de kant van de wadi’s (de zone van het speelplein wordt wel gemaaid)
 • Rondom de vijver in het Villapark

Doe je ook mee? Meer informatie over deze actie alsook tips kan je hier terugvinden. 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina