Gemeente Kasterlee

Jaarrekening OCMW

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. In het OCMW loopt een financieel boekjaar gelijk met een kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting bij de jaarrekening. De jaarrekening wordt opgemaakt door de financieel beheerder.

Voor wie?

De documenten liggen ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.