Gemeente Kasterlee

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Heb je schade aan je land- en tuinbouwteelt en zijn je inkomsten aanzienlijk verminderd? Dan kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade aan landbouwteelten laten bijeenroepen. Let op, de schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter

Voor wie?

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade heeft opgelopen aan tuin en/of landbouwteelten. 

Voorwaarden?

Voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer de commissie voor vaststelling van schade bijeenkomt:

 • schade moet veroorzaakt zijn door extreme weersomstandigheden,
 • schade moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • aftrek van uitzonderlijke  beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's,
 • voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens wet van 12 juli 1979,
 • als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers,
 • verliezen van bijzondere opbrengsten in geval van premies.

Hoe aanvragen?

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Markt 1, 2460 Kasterlee.

Noodzakelijke gegevens:

 • bedrijfsgegevens (naam,adres, gsm, producentnummer),
 • kopie van verzamelaanvraag,
 • perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade,
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen,
 • aard van teelt,
 • zaaidatum,
 • vermoedelijke oogstdatum,
 • totale oppervlakte van het bedrijf,
 • oorzaak van de schade,
 • datum van teistering.

Afhandeling?

1. De schadelijder richt  zo snel mogelijk na ontstaan van  de schade een schrijven,  met bijvoeging van alle noodzakelijk gegevens, aan de burgemeester met vraag voor bijeenroeping van de commissie.

2. De burgemeester en ambtenaren FOD Financiën en afdeling Landbouw en Visserij voeren een controle uit naar gegrondheid van de aanvraag en dit +/- één week na ontvangst van een "volledig dossier".

3. De commissie maakt een eerste vaststelling met een eerste schatting van de schade en dit +/- één maand na ontvangst van een "volledig dossier".

4. De ambtenaar noodplanning maakt het PV van eerste vaststelling op en bezorgt dit aan alle leden van de commissie en aan de schadelijder en dit +/- 5 weken na ontvangst van het volledig dossier.

5. De commissie doet een 2de vaststelling en maakt een definitieve raming van de schade op waarbij de datum wordt vastgesteld in functie van de oogst.

6. De ambtenaar noodplanning bezorgt het PV van vaststelling aan de leden van de commissie en aan de schadelijder en dit +/- één week na 2de vaststelling.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina