Gemeente Kasterlee

Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Het Vastgoedinformatieplatform is op 3 oktober 2022 gestart met een eerste basisversie voor een beperkt aantal gemeenten en zal tot in januari 2024 nog verdere functionaliteiten ontwikkelen.
Kasterlee heeft op 1/1/2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik genomen.

Hou er best rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. U kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken.

Voor u als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf 1/1/2023 enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf 1/1/2023 toch op de oude manier (via e-mail of brief) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Wat wijzigt er?

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
  • De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na indienen van de aanvraag van het dossier. U zal de factuur ontvangen per post. Indien u een digitaal factuur wenst per e-mail kan u uw facturatie-adres doorgeven aan fin@kasterlee.be.
  • Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 100,00 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze maximale aflevertermijn die 45 dagen bedraagt.
  • Het zal niet mogelijk zijn om via het Vastgoedinformatieplatform ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via ro@kasterlee.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.

Op deze pagina kan u op elk moment volgen welke gemeenten reeds aangesloten zijn. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina