Gemeente Kasterlee

Melding onregelmatigheden, klokkenluiders

Alle Vlaamse lokale besturen moeten vanaf 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese richtlijn.

Europese Klokkenluidersrichtlijn en Vlaams Bestuursdecreet

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De lidstaten moe(s)ten die Richtlijn wel omzetten in eigen regels. Vlaanderen deed dat intussen met een decreet dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november goedgekeurd in het Vlaamse parlement en verscheen al op 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 11 december 2022.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met onze gemeente of ons OCMW samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten, …

Inbreuk

Het decreet definieert het begrip ‘inbreuk’. Alle inbreuken op wetgeving die voor gemeente en OCMW Kasterlee van toepassing zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Voor wie?

intern meldpunt

De algemeen directeur is overeenkomstig het decreet het intern meldpunt voor personeelsleden van het lokaal bestuur. Kan de inbreuk doeltreffend worden behandeld, en is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat ? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt

Je kan de algemeen directeur bereiken via klokkenluider@kasterlee.be 

Je kan ook een brief sturen aan Tom De Munter met vermelding van "persoonlijk" indien je brief niet door anderen mag geopend worden.

extern meldpunt

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van gemeente of OCMW van Kasterlee zijn, dienen zich meteen tot Audit Vlaanderen te wenden. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan behandeld worden of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen 

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via melding.audit@vlaanderen.be , telefonisch op het nummer 02 533 45 55 of per post op volgend adres: Havenlaan 88 - bus 24 te 1000 Brussel

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
secretariaat@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina