Gemeente Kasterlee

Trage wegen

trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Dit zijn wegen die vooral geschikt zijn voor trage weggebruikers zoals buurtwegen, voetwegen, kerkwegen, jaagpaden, … . 

Wat is hun nut?

  • Het zijn vaak veilige en functionele verbindingen die voor de zwakke weggebruiker een ontbrekende schakel zijn om een route compleet te maken
  • Het recreatief netwerk wordt groter en aangenamer. Wandelen en fietsen over rustige wegen is dubbel zo aangenaam
  • Trage wegen brengen het landschap dichter bij mensen. Ze doorsnijden het open landschap en geven zo een kijk achter de lintbebouwing.
  • Ze hebben een cultuurhistorische waarde

Wat is de toekomst van deze trage wegen? 

De mobiliteitsdienst werkt plannen uit om de trage wegen te herwaarderen. 

Met deze verkeersveilige verbindingen willen we missing links wegwerken, aangename en alternatieve routes aanbieden voor trage weggebruikers en de sociale leefbaarheid van het platteland verbeteren.

Door de natuurlijke uitstraling van trage wegen in buitengebied, behouden of versterken we het open, groene karakter, het landschap en de daarbij horende biodiversiteit van het Kempische platteland.

Ook voor de talrijke trage wegen in de bebouwde kernen streven we naar een duurzaam karakter waardoor gezorgd wordt voor een aangename en kwalitatieve leefomgeving, zachte recreatiemogelijkheden en extra tewerkstellingskansen in de kwalitatieve landschapszorg.

Waar?

Uitgevoerd:

  • Baron Van der Grachtlaan (mei 2022): Hier werd een knip doorgevoerd ter hoogte van de zandweg om de schoolkinderen een aangename en veilige doorgang te garanderen.

Gepland:

  • Hellebos (november 2022)
  • Baron Van der Grachtlaan
  • Hellebos

Openingsuren & contact

Mobiliteitsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
mobiliteit@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina