Gemeente Kasterlee

Kadaster

Het Belgisch kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

Voor wie?

Bij het kadaster kan je terecht voor meer informatie over o.a. onroerende voorheffing, grondlasten, kadastraal inkomen, hypotheekregister en dergelijke meer. Het kadaster maakt ook de kadastrale plannen en leggers op waarop de bestaande gebouwen en constructies vermeld staan met hun eigendomsstructuur. Ook deze plannen en leggers kan je bij de betrokken administratie opvragen. Afhankelijk van de informatie die je wenst op te vragen, kan je terecht bij het lokale kantoor te Turnhout, dan wel bij de gewestelijke directie te Antwerpen. De contactgegevens van beide kantoren kan je terugvinden op de website van het kadaster via volgende link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina