Gemeente Kasterlee

Energie- en klimaatplan

Kempen 2030

De gemeente Kasterlee engageerde zich in 2015, met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 'Kempen 2020', om een actief en ambitieus klimaatbeleid uit te voeren. De doelstellingen: de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente met 20 % reduceren en Kasterlee veerkrachtig maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. 

In 2019 werd het burgemeestersconvenant 'Kempen 2020' verlengd naar 'Kempen 2030', met ambitieuzere doelstellingen. Het doel is nu om tegen 2030 de CO2-uitstoot, tegenover referentiejaar 2011, te verminderen met 40%.

In uitvoering van het convenant 'Kempen 2030' wordt er een nieuw Energie- en Klimaatactieplan opgesteld in samenspraak met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK). Het nieuwe energie- en klimaatplan bestaat uit twee delen: het actieplan en het analysedocument. 

In dit actieplan staan mogelijke maatregelen opgesomd ter uitvoering van het engagement. Het is een dynamisch plan: acties kunnen toegevoegd of verwijderd worden.  

Het analysedocument geeft een beeld van de gemeentelijke uitstoot en van de gevolgen van klimaatopwarming voor Kasterlee, in respectievelijk een klimaatimpactanalyse en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse.

Zowel het plan van 2015 (Kempen 2020) als het plan van 2021 (Kempen 2030) kan je vinden onder downloads.

Op 27 januari 2022 organiseerde de gemeente Kasterlee, in samenwerking met Campina Energie, een infoavond over de klimaatambities van Kasterlee en de nieuwe zonnepanelen die verschenen zijn op enkele gemeentelijke daken. De opname van deze infoavond en de presentaties zijn te vinden in bijlage.