Gemeente Kasterlee

Verzekering gewaarborgd wonen

Het bouwen of kopen van een woning vergt een grote financiële inspanning. De meeste mensen dienen hiervoor een aanzienlijk bedrag te lenen, om dit vervolgens gespreid over vele jaren terug te betalen. Als je tijdens deze afbetalingsperiode arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt en hierdoor (een deel van) je inkomen verliest, kan het afbetalen van zo'n hypothecaire lening zeer zwaar gaan doorwegen. Door het aangaan van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen van de Vlaamse overheid kan je toch wat meer zekerheid inbouwen.

Voor wie?

Iedereen die een lening aangaat en een verzekering gewaarborgd wonen nodig heeft of wenselijk acht.

Voorwaarden?

De verzekeringskosten worden door de Vlaamse overheid gedragen. Als aanvrager hoef je dus geen premie te betalen. Om in aanmerking te komen voor de verzekering, mag er niet meer dan 1 jaar verstreken zijn tussen je 1ste kapitaalsopname en de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering. De geschatte verkoopwaarde van de woning mag bovendien niet hoger zijn dan 320.000 euro. Voor een nieuw te bouwen woning die niet aan bepaalde energienormen voldoet, worden ook inkomensgrenzen gehanteerd.

Hoe aanvragen?

Voor het aanvraagformulier en voor meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op de website van bouwen en wonen. Je kan hiervoor onderstaande link gebruiken:https://www.wonenvlaanderen.be/premies/verzekering_gewaarborgd_wonen/wat_en_voor_wie_is_de_verzekering_gewaarborgd_wonen?f03f25ee475a65ab2bbbec6bae9205efa65a581e=m5kkmglhdt3q7t7toseol6l9u7

Afhandeling?

Zo'n verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. In geval van arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid kan je er een beroep op doen na een wachttijd van 3 maanden gedurende maximaal 3 jaar. In geval van werkloosheid is de looptijd beperkt tot 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst moet je dan kunnen aantonen dat je gedurende minstens 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan je kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je een beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het 1ste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70% van het afbetalingsbedrag. Vanaf  het 2de jaar ontvang je maximaal 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het 3de jaar ontvang je nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot maximum 500 of 600 euro per maand.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina