Gemeente Kasterlee

Openbaarheid van bestuur

Alle openbare instellingen zijn verplicht om een open beleid te voeren.  In de praktijk betekent dit dat de burger inzage moet kunnen krijgen in de bestuursdocumenten van de gemeente.  Dit noemen we passieve openbaarheid van bestuur.

Anderzijds wil dit zeggen dat de gemeente de bevolking actief moet inlichten over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening.  Dit noemen we actieve openbaarheid van bestuur. 

Voorwaarden?

De burger heeft dus het recht om inzage, uitleg of een afschrift te vragen van bestuursdocumenten.  Het gemeentebestuur mag dit inzagerecht niet weigeren tenzij het gaat over documenten die onder de wettelijke en reglementaire uitzonderingsregels vallen zoals:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;
  • wanneer bijvoorbeeld de vraag om inzage onredelijk is (te veel opzoekingswerk), de vraag te vaag is of omwille van wettelijke beperkingen;
  • wanneer het document nog niet is afgewerkt of volledig is.

In sommige gevallen zal het bestuur ook een belangenafweging maken (bv. om economische redenen of om redenen die met de openbare orde en veiligheid te maken hebben).  

Hoe aanvragen?

De aanvraag mag digitaal of per brief gebeuren. Vermeld volgende gegevens:

  • Duidelijke omschrijving over welk bestuursdocument het gaat
  • Wens je inzage of een afschrift van het bestuursdocument
  • Als het een bestuursdocument met informatie van persoonlijke aard betreft, moet je je persoonlijk belang aantonen
  • Je naam en adres

Afhandeling?

  1. De algemeen directeur behandelt de aanvragen. Binnen de 20 dagen na je aanvraag krijg je een antwoord.
  2. Wordt de aanvraag negatief beantwoord, heb je nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
communicatie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina