Gemeente Kasterlee

Openbaarheid van bestuur

Alle openbare instellingen zijn verplicht om een open beleid te voeren.  In de praktijk betekent dit dat de burger inzage moet kunnen krijgen in de bestuursdocumenten van de gemeente.  Dit noemen we passieve openbaarheid van bestuur.

Anderzijds wil dit zeggen dat de gemeente de bevolking actief moet inlichten over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening.  Dit noemen we actieve openbaarheid van bestuur. 

De burger heeft dus het recht om inzage, uitleg of een afschrift te vragen van bestuursdocumenten.  Het gemeentebestuur mag dit inzagerecht niet weigeren tenzij het gaat over documenten die onder de wettelijke en reglementaire uitzonderingsregels vallen. 

Voorwaarden?

De burger heeft dus het recht om inzage, uitleg of een afschrift te vragen van bestuursdocumenten.  Het gemeentebestuur mag dit inzagerecht niet weigeren tenzij het gaat over documenten die onder de wettelijke en reglementaire uitzonderingsregels vallen zoals:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;
  • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet;
  • wanneer bijvoorbeeld de vraag om inzage onredelijk is (te veel opzoekingswerk), de vraag te vaag is of omwille van wettelijke beperkingen;
  • wanneer het dossier nog niet is afgewerkt of volledig is.

In sommige gevallen zal het bestuur ook een belangenafweging maken (bv. om economische redenen of om redenen die met de openbare orde en veiligheid te maken hebben).  

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren via het formulier 'openbaarheid van bestuur'.

Afhandeling?

  1. De gemeentesecretaris behandelt de aanvragen. Binnen de 15 dagen na je aanvraag krijg je een antwoord.
  2. Ofwel wordt de aanvraag positief beantwoord en krijg je uiterlijk 30 dagen na je aanvraag effectief inzage, uitleg of een afschrift van het gevraagde document.
  3. Ofwel wordt de aanvraag negatief beantwoord en heb je nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
communicatie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina