Gemeente Kasterlee

Melding of klacht

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Ook jij kan met vragen, meldingen of klachten bij het gemeentebestuur terecht.

Het gemeentelijk informatieblad en deze website bevatten een meldingsformulier en elke dienst is, naast de gebruikelijke kanalen, ook via e-mail bereikbaar. De communicatiedienst fungeert ook als aanspreekpunt wanneer je niet onmiddellijk weet waar je terecht kan.

Klachten zijn een waardevolle bron van informatie die kan gebruikt worden om de organisatie en de dienstverlening te verbeteren. Op deze pagina werken we de klachtenprocedure verder uit.

Wat is een klacht?

'Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.'

Let wel, een vraag om informatie, een melding, suggestie, beroep, bezwaar of petitie vallen niet onder de klachtenprocedure. Een gewone melding kan je eenvoudig via het meldingsformulier doorgeven.

Voor wie?

Iedereen kan een klacht indienen.

Hoe aanvragen?

Je kan een klacht op verschillende manieren op het centraal meldpunt indienen:

  • voor het gemeentebestuur: schriftelijk (t.a.v. klachtenambtenaar Tom De Munter, Markt 1, 2460 Kasterlee) of via het e-mailadres: klachten@kasterlee.be.
  • voor het OCMW: schriftelijk (t.a.v. klachtenambtenaar Rob Baeyens, Leistraat 83, 2460 Kasterlee) of via het e-mailadres: rob.baeyens@kasterlee.be 

Mondelinge en anonieme klachten worden intern bekeken buiten de klachtenprocedure.

Afhandeling?

  1. De gemeentesecretaris of OCMW-secretaris registreert jouw klacht en gaat na of de klacht ontvankelijk is. Binnen de zeven werkdagen krijg je bericht of je klacht aanvaard wordt of niet.
  2. Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de gemeentesecretaris of OCMW-secretaris de gegrondheid van de klacht. Tijdens het onderzoek speelt de secretaris een bemiddelende rol en wordt gestreefd naar een compromis. Als tijdens het onderzoek een compromis bereikt wordt, neemt de secretaris een definitieve beslissing.
  3. Jouw klacht zal afgehandeld worden binnen de maand. In de maanden juli en augustus is een termijn van anderhalve maand vooropgesteld.

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 85
e-mail
communicatie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina