Gemeente Kasterlee

Melding of klacht

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Ook jij kan met vragen, meldingen of klachten bij het gemeentebestuur terecht.

Het gemeentelijk informatieblad en deze website bevatten een meldingsformulier en elke dienst is, naast de gebruikelijke kanalen, ook via e-mail bereikbaar. De dienst secretariaat-onthaal fungeert ook als aanspreekpunt wanneer je niet onmiddellijk weet waar je terecht kan. Je kan hen bereiken via info@kasterlee.be of 014 85 00 01

Klachten zijn een waardevolle bron van informatie die kan gebruikt worden om de organisatie en de dienstverlening te verbeteren. Op deze pagina werken we de klachtenprocedure verder uit.

Wat is een klacht?

'Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.'

Let wel, een vraag om informatie, een melding, suggestie, beroep, bezwaar of petitie vallen niet onder de klachtenprocedure. Een gewone melding kan je eenvoudig via het meldingsformulier doorgeven.

Voor wie?

Iedereen kan een klacht indienen.

Hoe aanvragen?

Je kan een klacht tegen gemeente of OCMW op verschillende manieren op het centraal meldpunt indienen:

  • via het e-mailadres: klachten@kasterlee.be.
  • schriftelijk t.a.v. klachtenambtenaar Tom De Munter, Markt 1, 2460 Kasterlee

Mondelinge en anonieme klachten worden intern bekeken buiten de klachtenprocedure.

Afhandeling?

  1. De algemeen directeur registreert jouw klacht en gaat na of de klacht ontvankelijk is. Binnen de zeven werkdagen krijg je bericht of je klacht aanvaard wordt of niet.
  2. Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de algemeen directeur de gegrondheid van de klacht. Tijdens het onderzoek speelt hij een bemiddelende rol en wordt gestreefd naar een compromis. Als tijdens het onderzoek een compromis bereikt wordt, neemt de algemeen directeur een definitieve beslissing.
  3. Jouw klacht zal afgehandeld worden binnen de maand. In de maanden juli en augustus is een termijn van anderhalve maand vooropgesteld.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
secretariaat@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina