Gemeente Kasterlee

i-Gecoro

Wat is de I-GECORO?

Samen met de gemeente Lille heeft Kasterlee een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen. In deze intergemeentelijke raad is er een vertegenwoordiging voorzien van volgende geledingen: werknemers, werkgevers, natuurverenigingen, landbouw en recreatie/toerisme. 

Wat zijn de taken van de I-GECORO?

De belangrijkste taak van de I-GECORO is het adviseren van de gemeenteraden van Lille en Kasterlee en de beide schepencolleges waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de I-GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht. Zij verlenen advies over projecten met een grote ruimtelijke impact, nieuwe visies inzake wonen en woontypologieën, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, nieuwe beleidsplannen inzake ruimte, enz. De I-GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege.

Hoe werkt de I-GECORO?

Het aantal leden van de I-GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de deelnemende gemeentes. Voor de gemeenten Lille en Kasterlee samen telt de IGECORO 13 effectieve leden en 12 plaatsvervangers. De gemeenteraden van Lille en Kasterlee stellen de leden aan voor de duur van 6 jaar. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina