Gemeente Kasterlee

Bijzonder plan van aanleg

Wat is een BPA of bijzonder plan van aanleg?

Na de opmaak van het gewestplan konden de gemeentes voor verschillende delen van hun grondgebied een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) opmaken ter verfijning van dat gewestplan. Zo’n BPA legt voor het betrokken gebied de bestemming en de inrichting ervan vast. In het BPA zijn gedetailleerde voorschriften opgenomen waaraan alle aanvragen moeten voldoen die binnen het BPA vallen. Wanneer een BPA definitief is vastgesteld, is het voor iedereen bindend (zowel voor de overheid, als voor de burgers). 

Kan een BPA nog aangevuld of gewijzigd worden?

Sinds het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd vastgesteld, kan er geen BPA meer worden aangevuld of gewijzigd. De bestaande BPA’s kunnen wel vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Welke BPA's kent onze gemeente?

In de gemeente Kasterlee zijn momenteel volgende BPA’s van kracht:

- ambachtelijke zone Rode Akkers (goedgekeurd op 24 oktober 1980);
- BPA d' Akkeren (goedgekeurd op 17 januari 1989);
- ambachtelijke zone Groot Goor (goedgekeurd op 22 juni 1994);
- ambachtelijke zone Reties Heike (goedgekeurd op 22 juni 1994).

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina