Gemeente Kasterlee

Gewestplan

Wat is een gewestplan?

De Vlaamse Overheid heeft sinds 1972 verschillende gewestplannen opgemaakt. Zo’n gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Zo kan een grond bijvoorbeeld gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied of recreatiegebied. Elk gebied of elke bestemming bevat specifieke voorschriften en bepaalt mee de bouw- en toepassingsmogelijkheden van de betrokken gronden. 

Je kan alle geldende gewestplannen van Vlaanderen raadplegen op de website van Geo-Vlaanderen

Welk gewestplan is van toepassing op onze gemeente?

Voor onze gemeente is het gewestplan Turnhout van toepassing. Dit gewestplan werd op 30 september 1977 vastgelegd bij Koninklijk Besluit. De gemeente Lichtaart behoorde oorspronkelijk tot het gewestplan Herentals – Mol (KB 28/07/1978). Dit gewestplan werd echter op 14 oktober 1992 toegevoegd aan het gewestplan Turnhout.

Kunnen gewestplannen nog worden gewijzigd?

Momenteel worden geen wijzigingen meer doorgevoerd aan een gewestplan. De Vlaamse overheid heeft namelijk bepaald dat in de toekomst bestemmingen en bijhorende voorschriften kunnen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Deze RUP's heffen de gewestplanbestemming op voor het betrokken plangebied. Het gewestplan wordt daar dus niet gewijzigd, maar wel opgeheven. Op plaatsen waar zulk een RUP nog niet van toepassing is, blijven de bestemmingen en voorschriften van de gewestplannen gelden.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina