Gemeente Kasterlee

Belasting exploiteren toeristische logies

Het gemeentebestuur heft een belasting op het exploiteren van toeristische logies.

Goedkeuringsdatum = GR 26/05/2020

Publicatiedatum = 05/06/2020

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de toeristische logies exploiteert.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina