Gemeente Kasterlee

Onderzoek in kader van belastingen

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 31/8/2020 personeelsleden aan die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten i.v.m. toepassing van de belastingverordening.

De door hen opgestelde processen verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van tegendeel.

Deze personen zijn in het bezit van een aanstellingsbewijs met naam en foto, getekend door de burgemeester en algemeen directeur. 

Proces verbaal in kader van de toepassing van de belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina