Gemeente Kasterlee

Belasting leegstand gebouwen en woningen

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

De gemeente heft een belasting op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019

Publicatiedatum = 28/10/2019

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn opgesomd in het belastingsreglement.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina