Gemeente Kasterlee

Belasting leegstand gebouwen en woningen

De gemeente heft een belasting op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

Reglement vanaf 01/01/2021

Goedkeuringsdatum = GR 15/12/2020

Publicatiedatum = 18/12/2020

Reglement vanaf 01/01/2022

Goedkeuringsdatum = GR 23/11/2021

Publicatiedatum = 29/11/2021

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina