Gemeente Kasterlee

Belasting leegstand gebouwen en woningen

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

De gemeente heft een belasting op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019

Publicatiedatum = 28/10/2019

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De aanslagvoet bedraagt;

  • 1200 euro voor een leegstaand gebouw
  • 120 euro voor een kamer of studentenkamer
  • 600 euro voor elke andere woning

deze aanslagvoeten worden verhoogd met;

25% voor het 2de jaar
50% voor het 3de jaar
75% voor het 4de jaar
100% vanaf het vijfde jaar 

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Deel deze pagina