Gemeente Kasterlee

Belasting gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing

Het gemeentebestuur heft opcentiemen op de onroerende voorheffing. De berekening is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De inning gebeurt door het Vlaamse Gewest, die na inning het gedeelte voor de gemeente doorstort.

In zitting van 28/11/2017 stelde de gemeenteraad de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018-2019 vast. Dit is gepubliceerd op de website vanaf 1/12/2017.

Nieuw reglement vanaf 1/1/2020: 

Goedkeuringsdatum = GR 26/11/2019

Publicatiedatum = 29/11/2019

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedereen die op 1 januari een onroerend goed bezit op het grondgebied van de gemeente.

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn opgesomd in het reglement.

Hoe aanvragen?

Er wordt jaarlijks een afrekening opgemaakt door het Agentschap Vlaamse belastingdienst.

Afhandeling?

De aanslagbiljetten worden jaarlijks verstuurd vanuit het Agentschap Vlaamse belastingsdienst, onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2 9300 Aalst tel 078.15.30.15

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina