Gemeente Kasterlee

Grafconcessie, hernieuwing

Grafconcessie

Een grafconcessie is een stukje grond van de gemeentelijke begraafplaats dat je vroeger kon kopen. Hierdoor was je - mits betaling - zeker dat het graf een bepaalde tijd zou blijven bestaan. Je kan in onze gemeente geen nieuwe concessie aangaan. Je kan enkel een bestaande concessie verlengen.

Een eeuwigdurende concessie en een concessie tot einde van het kerkhof:

 • moet je iedere 50 jaar opnieuw verlengen;
 • de verlenging gebeurt gratis en voor een termijn van opnieuw 50 jaar;
 • als je geen verlenging aanvraagt, vervalt de concessie.

Concessies met een vaste termijn:

 • kan je met 15 jaar verlengen;
 • kostprijs: 324,21 euro/m² of 648,42 euro/graf;
 • indien je geen verlenging aanvraagt, vervalt de concessie.

Voor wie?

Alle grafconcessiehouders in onze gemeente.

Voorwaarden?

 • het graf moet in goede staat zijn;
 • het graf moet regelmatig onderhouden zijn.

Hoe aanvragen?

 • je wordt op de hoogte gesteld van het vervallen van de grafconcessie door middel van een bord aan de ingang van de begraafplaats en aan het graf zelf. Deze borden worden één jaar voor de vervaldatum van de concessie geplaatst.
 • de verlenging van de grafconcessie kan je aanvragen door het formulier bij 'downloads' in te vullen en te bezorgen aan de burgerlijke stand. Je kan het formulier daar ook verkrijgen. 

Kostprijs?

 • eeuwigdurende concessies en concessies tot einde van het kerkhof: gratis
 • concessies met een vaste termijn: 250 euro/m² of 500 euro/graf

Afhandeling?

 1. je aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid als je ze binnen brengt bij de gemeente;
 2. de volledige aanvraag wordt geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen;
 3. het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag;
 4. je wordt schriftelijk verwittigd van de beslissing; 
 5. na een gunstige beslissing krijg je een factuur thuis gestuurd met het over te maken bedrag.

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 16
e-mail
burgerlijkestand@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina