Gemeente Kasterlee

Zonevreemde gebouwen

Een gebouw is zonevreemd wanneer het zich bevindt in een zone waar het volgens het gewestplan niet thuishoort. Een woning in landbouwgebied of een kasteel in natuurgebied zijn twee voorbeelden van een zonevreemd gebouw.

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Deze regels gelden niet voor woningen buiten woongebied die in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling liggen. Deze woningen kunnen verbouwd en herbouwd worden met in acht name van de geldende verkavelingsvoorschriften.

Meer informatie over deze wetgeving en zonevreemde gebouwen kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid inzake ruimtelijke ordening.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina