Gemeente Kasterlee

Retributie gemeentelijke feestmaterialen

Het gemeentebestuur heft een retributie op het laattijdig terugbrengen van gratis uitgeleende gemeentelijke materialen

Goedkeuringsdatum = GR 17/12/2019

Publicatiedatum = 24/12/2019

Voor wie?

De retributie moet betaald worden door diegene die het materiaal heeft ontleend.

Voorwaarden?

De voorwaarden worden opgesomd in het reglement

Kostprijs?

De retributie bedraagt 5 euro per dag en per uitgeleend gemeentelijk materiaal.