Gemeente Kasterlee

Retributie gemeentelijke feestmaterialen

Het gemeentebestuur heft een retributie op het laattijdig terugbrengen van gratis uitgeleende gemeentelijke materialen

Goedkeuringsdatum = GR 17/12/2019

Publicatiedatum = 24/12/2019

Voor wie?

De retributie moet betaald worden door diegene die het materiaal heeft ontleend.

Voorwaarden?

De voorwaarden worden opgesomd in het reglement

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.