Gemeente Kasterlee

Bermverharding - overwelving

Wens je een gedeelte van het openbaar domein voor je woning te verharden (bv. voor een oprit), heb je een vergunning voor een bermverharding nodig. 

Wil je een deel van de gracht overwelven om je perceel toegankelijk te maken, heb je een vergunning overwelving nodig. 

Voorwaarden?

Langs gemeentewegen is de maximaal toegelaten breedte voor zowel bermverharding als overwelving:

  • 5 meter voor woningen
  • meer dan 5 meter tot maximum 10 meter wordt enkel toegestaan daar waar vrachtverkeer +3,5 ton, eigen aan het bedrijf of ten gevolge van toelevering inherent aan de bedrijvigheid, regelmatig dient te komen.

Ligt je perceel langs een gewestweg, vraagt de gemeente toestemming aan het gewest. Hier is de maximaal toegelaten breedte 5 meter voor de overwelving, inclusief kopmuren, en 4,5 m voor de bermverharding. 

Hoe aanvragen?

Samen met je vergunning voor het bouwen van je woning

Indien je een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aanvraagt, kan je de bermverharding/overwelving integreren in deze aanvraag.

Enkel bermverharding

Wens je enkel een bermverharding aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in bijlage in en stuur je het door naar de dienst omgeving. Na het ontvangen van je vergunning, kan je de bermverharding zelf uitvoeren.

Enkel overwelving

Wens je een overwelving afzonderlijk aan te vragen, dien je de procedure van een aanvraag  omgevingsvergunning te volgen. Op de website van het omgevingsloket kan je de aanvraag indienen. 

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de overwelving, heb je de keuze om deze zelf uit te voeren of om deze te laten uitvoeren door de gemeentelijke diensten.

Uitvoering door de gemeentelijke diensten: vul het formulier "Werkaanvraag overwelving" in en stuur dit naar td@kasterlee.be.

Afhandeling?

Afzonderlijke vergunning bermverharding:

  • De vergunning voor gemeentewegen wordt binnen de vier weken afgeleverd.
  • De vergunning voor gewestwegen wordt afgeleverd nadat de gemeente het advies van het gewest ontvangen heeft.
  • Na aflevering van de vergunning kan je de werken zelf uitvoeren. 

Procedure via omgevingsvergunning:

  • De wettelijke termijn die nodig is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
  • Na aflevering van de vergunning  kan je de werken zelf uitvoeren of in het geval van een overwelving, laten uitvoeren door de gemeentelijke diensten volgens de offerte op het formulier "Werkaanvraag overwelving".

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
omgeving@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina