Gemeente Kasterlee

Waterhuishouding Villapark

In de omgeving “Villapark” zijn verschillende vijvers en oppervlaktewateren aanwezig. Steeds meer komt de vraag bij het gemeentebestuur om vijvers geheel of gedeeltelijk te dempen. Vaak gaat dit samen met de vraag om percelen te verkavelen. Verkavelen gaat meestal gepaard met bijkomend verharden van het oppervlak (door bebouwing, maar ook door verharding,…). Tegelijkertijd zijn er ook klachten over waterproblemen in deze omgeving. Het waterniveau fluctueert, sommige oppervlaktewateren stromen over, grachten stromen niet goed af, …

Omdat het gemeentebestuur onvoldoende kennis bezit over de waterhuishouding in deze omgeving, hebben zij besloten om een studiebureau aan te stellen om dit alles grondig in kaart te brengen. Het gemeentebestuur heeft studiebureau Sweco aangesteld die heel wat expertise heeft op vlak van waterhuishouding. Zij doen de nodige analyses inzake hemelwater, afvalwater, grondwater,… om de relaties hiertussen te bepalen, alsook de relatie met de bodemstructuur.

Het resultaat van de studie kan je lezen in de nota's bij "Downloads".

Openingsuren & contact

Afdeling grondgebiedzaken

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 25
e-mail
ggz@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina