Gemeente Kasterlee

Wettelijk samenwonen

Indien je op hetzelfde adres ingeschreven staat, woon je feitelijk samen. Om wettelijk samen te wonen, moet je een verklaring afleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven.
Het burgerlijk wetboek bepaalt dat je als wettelijk samenwonende volgende rechten en plichten hebt:

  • de bescherming van de gezinswoning;
  • bijdragen in de lasten van het samenleven in evenredigheid met je vermogen;
  • hoofdelijke verbintenis tussen de wettelijk samenwonenden in bepaalde schulden.

Je kan de wettelijke samenwoning in onderlinge overeenstemming of door eenzijdige stopzetting beëindigen.

Voor wie?

  • twee samenwonenden die een gezin vormen
  • ongeacht je geslacht, bloed- of aanverwantschap

Voorwaarden?

  • je moet meerderjarig en rechtsbekwaam zijn
  • je mag niet verbonden zijn door een huwelijk of wettelijke samenwoning met een andere persoon
  • je moet officieel op hetzelfde adres wonen

Er is geen wettelijke samenwoning, wanneer, ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijke samenwonende. 

Hoe aanvragen?

Om de verklaring tot wettelijke samenwoning af te leggen, maak je met 2 een afspraak op de dienst burgerlijke stand.

Een afspraak maken kan online of telefonisch op 014 85 99 16.

Kostprijs?

Gratis.
Enkel indien je de wettelijke samenwoning eenzijdig wil beëindigen, zijn er deurwaarderskosten aan verbonden.

Afhandeling?

Je verklaring van wettelijke samenwoning wordt geregistreerd in het Rijksregister. Als dit is gebeurd, krijg je een ontvangstbewijs thuis gestuurd. 

In bepaalde omstandigheden gebeurt er eerst nog een onderzoek om na te gaan of er geen sprake is van een schijn-wettelijke samenwoning alvorens een registratie in het Rijksregister gebeurt. 

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 16
e-mail
burgerlijkestand@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina