Gemeente Kasterlee

Belasting verwaarloosde gebouwen en woningen

Het gemeentebestuur heft een jaarlijkse gemeentebelasting op verwaarloosde gebouwen en woningen die gedurende minstens 12 maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen.

Goedkeuringsdatum = GR 24/01/2023

Publicatiedatum = 26/01/2023

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die op het ogenblik van het verschuldigd worden van de heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen zakelijk gerechtigde is van het verwaarloosde gebouw of woning.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.