Gemeente Kasterlee

Zorgwonen

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is een zorgwoning gedefinieerd als een ondergeschikte wooneenheid in een bestaande woning. De zorgwoning moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
 • de ondergeschikte wooneenheid,met uitzondering van de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
 • de eigendom of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en ondergeschikte woningen berus bij dezelfde titularis of titularissen;
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevenden personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven).

Om te weten of jouw woning hiervoor in aanmerking komt, kan je hiervoor best contact opnemen met de gemeentelijke dienst omgeving.

Voor wie?

Iedereen die een zorgwoning wil creëeren voor de huisvesting van:

 • hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder;
 • hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevenden personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven).

Voorwaarden?

De zorgwoning moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
 • de ondergeschikte wooneenheid,met uitzondering van de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
 • de eigendom of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en ondergeschikte woningen berus bij dezelfde titularis of titularissen;
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevenden personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven).

Hoe aanvragen?

Start van de zorgsituatie:

Het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. U moet echter wel een meldingsaanvraag indienen via www.omgevingsloket.be.

Wordt de woning uitgebreid of worden er constructiewerken uitgevoerd, dan is een omgevingvergunning nodig.

Na het beëindigen van de zorgsituatie:

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig.. U dient dezelfde procedure te volgen als hierboven vermeld.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Het opsplitsen van een woning in meerdere wooneenheden die niet dienen voor zorgwonen is immers¬†altijd¬†vergunningsplichtig.¬†

Opname in het Rijksregister

Alle inwoners moeten in het Rijksregister worden opgenomen. In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Dit kan in sommige gevallen financieel voordelig zijn.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina